MAŠŤOV


Kdyby nebylo chamtivosti rodiny šlechtice Milhosta, byl by dnes Mašťov zmiňován jako jeden z nejstarších českých klášterů; takhle městu zbylo na cestu historií jen rčení „Mít strach jako před Mašťovem“; vláčí ho s sebou už čtyři století


Když v 80. letech natáčela americká hvězda Barbra Streisand v tehdejším Československu film Yentl, netušila, že kvůli ní čeští filmaři zdevastují na dlouhých třicet let jeden z největších českých židovských hřbitovů


Mašťov (německy Maschau) je staré město s bohatou historií. Dnes zde žije jen necelých 600 obyvatel a současná důležitost je jen zlomkem toho, jak důležitý byl Mašťov v záčátcích své doby v první polovině dvanáctého století.

Židovský hřbitov v Mašťově prochází v posledních letech nákladnou revitalizací

Tou dobou zde vládl šlechtic Milhost, který obdržel místní statky od knížete Soběslava I. Jeho syn, Milhost mladší, se v roce 1191 odhodlal k historicky odvážnému kroku a pozval do Mašťova mnichy z waldsaského kláštera, aby tu založili další klášterní budovu. Nově založený konvent získal darem od Milhosta mladšího patnáct vesnic. Všechno zpočátku vypadalo velmi harmonicky, jenže problémy se přihlásily už záhy. Milhostova rodina se domnívala, že nad věnovanými obcemi bude mít i nadále faktický vliv a bude je ovlivňovat, to ovšem cisterciáčtí mniši zcela odmítali. Spor dospěl až do nejvyšších míst, kdy v roce 1196 kníže Jindřich Břetislav musel rozhodovat. Kníže se přiklonil na stranu mnichů, ale ani po tomto rozhodnutí se Milhost mladší nehodlal podřídit, a tak situaci vyřešili sami mniši, kteří se v roce 1197 sbalili a odešli do Oseka na panství Slávka Hrabišice a tam založili Osecký klášter. Dnes tak mohl být Mašťov mnohem významnějším místem na severočeské mapě, ale nestalo se.


Ani po odchodu mnichů ale význam Mašťova neklesá. Město se rozvíjí a ještě i na začátku 15. století je jeho význam srovnatelný s městy Žatec nebo Louny. Za husitských válek se město přidalo na jaře roku 1421 ke kališníkům, a proto už v září ho vyplenilo křižácké vojsko.


V první polovině 16. století se Mašťov stává významným centrem židovského osídlení. Židé tu kromě let 1617-47, kdy byli vyhnáni, žijí až do II. světové války. Ve městě byla synagoga, která dokonce přečkala i útrapy války, protože sloužila jako truhlářská dílna; byla ale zbourána po roce 1948. Zdejší židovský hřbitov patří k nejstarším v naší republice, pochází už z 15. století a v mnohém je atypický. Největšího rozmachu dosáhla zdejší židovská populace, ale i celý Mašťov, v roce 1880, kdy bylo ze 1400 místních obyvatel 160 židů.

Přírodní rezervace Sedlec

Vraťme se ale na začátek třicetileté války do roku 1619, kdy je zdejší oblast v majetku Jana Jindřicha Štampacha. Ten se proslavil tím, že po útěku „zimního krále“ Fridricha Falckého z Prahy ho delší dobu hostil na zdejším zámku. Na to ovšem Habsburkové nezapomněli. Dochází ke ztrátě majetku a jediný rod v okolí, který si udržel svoje statky, byli Lobkowiczové.


Novým majitelem se stává španělský generál Vilém Verdugo. I když se ve městě buduje a staví, úpadek se prohlubuje. Roku 1713 se objeví ve městě mor a Mašťov je tři čtvrtě roku v tvrdé karanténě. Nikdo nesmí dovnitř ani ven. Město přežilo jen díky vesničanům, kteří nosili na hranici města potraviny. Tehdy také vzniklo rčení Mít strach jako před Mašťovem.


Roku 1719 město vyhoří a nezbude skoro nic. Následně to málo, co zbylo, je zbaveno všech městských práv a sérií tragédii pak ukončí roku 1792 sebevražda majitele panství Arnošta Jana Goltze, který se na zdejším zámku zastřelí.

Ohyb řeky Liboc u Radechova

Mašťov se stává snad nejvíce hořícím městem v Čechách, celkem ho zpustoší požáry dvanáctkrát. V roce 1878 je ale založen spolek dobrovolných hasičů a od té doby po ohni už není ani památky.


Ani Mašťovu se nevyhnula hnědouhelná horečka, a tak zde byl v polovině 19. století otevřen hnědouhelný důl František; neměl však dlouhého trvání.


Mašťov se stává součástí Sudet a po II. světové válce zažívá nejen odsun, ale i dosídlování ze strany Volyňských Čechů. Další exodus zastihne Mašťov v roce 1953, kdy se zřizuje vojenský výcvikový prostor Doupovské hory a lidé z obcí uvnitř jsou přestěhováváni hlavně do Mašťova.


Znakem Mašťova je modrý štít. V něm vidíme stříbrnou bránu, jejíž hnědé dveře jsou otevřené a černá mříž je zpola spuštěná. Stříbrná brána do obou stran pokračuje stříbrnou kosmou zdí s cimbuřím nahoře a střílnami. V čelním pohledu brány najdeme tři stínky, po stranách po dvou. Nad středovou bránou vyrůstá stříbrná věž typu máselnice, která ve vrchní části má dvě řady černých oken. Spodní řada má jedno okno, vrchní dvě. Nad okny je pak zase kulatá věž ukončena cimbuřím se třemi stínkami. Nad nimi se tyčí červená cibulová střecha zakončená zlatou makovicí. Po obou stranách věže jsou dva červené štíty.


Dopravní dosažitelnost:

Auto: Mašťov leží absolutně mimo hlavní silniční trasy. Dostaneme se do něj pouze po silnicích III. tříd. Nejblíže najdeme silnice vyšších tříd číslo 224 Podbořany – Kadaň a číslo 194 Podbořany – Valeč. Vzdálenosti Mašťova z českých měst: Praha (99 km), Ústí nad Labem (86 km), Karlovy Vary (52 km), Plzeň (72 km), Liberec (163 km).

Autobus: Autobusové spojení do Mašťova je s Chomutovem a Podbořany.

Vlak: Železnice do Mašťova není připojena. Nejbližšími významnějšími stanicemi jsou Radonice, Podbořany nebo Krásný Dvůr.

Traverzní cesta přes Radechovské skály

★★★★ - Radechovské skály, Mašťov:

Nádherná vyhlídka na Doupovské hory. Tyto zvláštní skalní stěny z usazenin sopečného původu najdeme nad tokem potoka Dubá I. Zajímavostí jsou v lokalitě dutiny válcového tvaru, kterým se říká Trpasličí díry.

Poloha: 50.2781119N, 13.2638486E

Parkování: ve Vojtěchově (1,9 km)

Autobusová zastávka: Mašťov, statek (2,1 km)

Železniční zastávka: Radonice u Kadaně (3,5 km)


GALERIE: ÚŽASNÉ POHLEDY Z RADECHOVSKÝCH SKALMohutný kmen Dubu u Radechova

★★★ - Dub u Radechova, Mašťov:

Stojí nedaleko soutoku potoka Dubá I s Libocem. Dub u Radechova je 25 metrů vysoký a kolem stromového pasu má 655 centimetrů. Okolí je velmi upravené a nabízí nádherné zklidňující místo na břehu řeky Liboc. Jedná se o čtvrtý největší strom okresu Chomutov. Poloha: 50.2814944N, 13.2596872E

Parkování: v Radechově (0,9 km)

Autobusová zastávka: Radenice, Radechov (1,1 km)

Železniční zastávka: Ždov (3,2 km)

GALERIE: KOLEM ŘEKY LIBOC A RADECHOVA


Kaple Panny Marie Pomocné tvoří vrchol Vintířovského vrchu

★★★ - Kaple Panny Marie Pomocné ve Vintířově, Radonice:

Je malebnou korunou Vintířovského vrchu. První kaple tu vznikla v roce 1685. O čtyřicet let později zde vyrostla větší stavba, ale ani ta dlouho nevydržela. Úder blesku do střechy a následný požár v roce 1781 přeměnil kapli ve spáleniště. Kolem roku 1825 plánoval majitel panství Veriand Alfréd Windischgrätz na místě vybudovat letohrádek, místní lidé ho ale přesvědčili, aby kapli obnovil. V roce 1833 je pak vysvěcena už čtvrtá stavba svého druhu. Dnes v její blízkosti najdete výtvory českých sochařů, které vznikly na sochařských sympoziích Plenér Vintířov. To se tu koná tradičně od roku 2001.

Poloha: 50.3111319N, 13.2757219E

Parkování: v obci Vintířov (1,1 km)

Autobusová zastávka: Vintířov (1,4 km)

Železniční zastávka: Radonice u Kadaně (2,4 km)

Krajina v Přírodním parku Doupovská pahorkatina

Empírová hrobní kaple Mladotů ze Solopysk v Mašťově

★★★ - Pohřební kaple Mladotů, Mašťov:

Jedna z nejvýznamnějších sepulkrálních, tedy náhrobních, památek severních Čech. Vyrostla v roce 1806 v empírovém slohu. Kaple Mladotů ze Solopysk se na omítce pyšní toskánskými pilastry, členícími stěny celé stavby na jednotlivé segmenty. Celkově budova dosahuje velmi dobré výtvarné úrovně. V posledních letech změněna barva omítky z původní modré na žlutou.

Poloha: 50.2620589N, 13.2766281E

Parkování: v místě

Autobusová zastávka: Mašťov, náměstí (350 m)

Železniční zastávka: Radonice u Kadaně (5 km)


Přírodní rezervace Sedlec

★★★ - Přírodní rezervace Sedlec, Mašťov:

Téměř šedesátihektarová rezervace kolem vodní nádrže Sedlec. Lokalita je velmi cenná z důvodu silného zastoupení chráněných a kriticky ohrožených ptačích a obojživelných druhů. Největší perlou, se kterou se tu můžeme setkat je kriticky ohrožená rostlina Ovsiřík štíhlý. Ta se objevuje jen na čtyřech místech v České republice.

Unikátní bifurkace (rozdělení) vodního toku potoka Dubá na Dubá I a Dubá II
Pomník zavražděného policejního strážníka Václava Freislebena nedaleko Mašťova

GALERIE: PŘÍRODNÍ REZERVACE SEDLEC


Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově

★★ - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mašťov:

Děkanský kostel stojí už od 13. století. Byly potřeba nejméně čtyři přestavby, aby se stavba dočkala dnešní podoby. Nejcennějším vnitřním vybavením je hlavní oltář z roku 1765. Ten vytvořil místní řezbář Jakub Eberle.

Poloha: 50.2622022N, 13.2770803E

Parkování: v místě

Autobusová zastávka: Mašťov, náměstí (320 m)

Železniční zastávka: Radonice u Kadaně (5,1 km)


Nejcennější sakrální stavba Mašťovska - kostel svaté Markéty ve Vintířově

★★ - Kostel svaté Markéty ve Vintířově, Radonice:

Nejcennější sakrální stavba Mašťovska. Kostel byl vybudován v barokním slohu už v roce 1730. Původní dva barokní oltáře byly z kostela odvezeny v roce 1963. Zdejší Gotická archa byla převedena kvůli své vysoké umělecké kvalitě do Národní galerie. Zachránit se už ale nepodařilo gotickou sochu Zmrtvýchstání Páně od Ulricha Creutze. Ta byla ukradena v průběhu druhé poloviny 20. století.

Poloha: 50.3044164N, 13.2745386E

Parkování: v místě

Autobusová zastávka: Vintířov (80 m)

Železniční zastávka: Radonice u Kadaně (1,1 km)


Zámek v Mašťově

★★ - Zámek Mašťov, Mašťov:

Původní hrad je poprvé připomínaný v roce 1281. Stal se jednou z bašt husitského hnutí, za což zaplatil vypálením od křižáckých vojsk. O přestavbu na renesanční zámek se postaral Valdemar Hasištejnský z Lobkowicz. Následně se střídaly jednotlivé rody v rychlém sledu - Švamberkové, Štampachové, Goltzové, Mladotové, Ditrichštejnové a Černínové z Chudenic. Dnes je v zámku umístěn dětský domov. V jihovýchodní části zahrady najdeme dva památné Mašťovské podzámecké duby. Jedním je Dub letní, druhý o poznání vzácnější Dub letní sloupovitý. Východně od zámku určitě u silnice zaujme historický odpočivný kámen.

Poloha :50.2646000N, 13.2808933E

Parkování: v místě

Autobusová zastávka: Mašťov, náměstí (180 m)

Železniční zastávka: Radonice u Kadaně (4,5 km)

Odpočivný kámen před zámkem v Mašťově

Pomník Hanse Kudlicha byl do Lapidária zaniklých Doupovských vesnic přivezen z obce Tocov, která zanikla v roce 1953

 - Lapidárium zaniklých obcí Doupovských hor ve Vintířově, Radonice:

Najdeme ho na vrcholu Vintířovského vrchu. Jedná se o místo, kam se ze zaniklých obcí Doupovských hor svážejí kamenné památky. Zpravidla jde o patníky, boží muka, mlýnské kameny, vojenské zátarasy či kamenné součásti domů. Lapidárium je mementem 58 zaniklých Doupovských obcí.

Poloha: 50.3110253N, 13.2754408E

Parkování: v obci Vintířov (1,1 km)

Autobusová zastávka: Vintířov (1,4 km)

Železniční zastávka: Radonice u Kadaně (2,4 km)

Výlet 1: Výlet Přírodním parkem Doupovská pahorkatina na Radechovské skály se vzpomínkami na zaniklé obce v Doupovských horách (pěší)


Start: Mašťov, autobusová zastávka Mašťov, náměstí

Cíl: Mašťov, autobusová zastávka Mašťov, náměstí

Délka trasy: 20,8 km

Časová náročnost: 6:25 hodin, bez prohlídky lokalit

Popis: Přírodní park Doupovská pahorkatina je jedno z nejméně dotčených prostředí v Ústeckém kraji. Můžeme se těšit tedy na krásný výšlap téměř panenskou přírodou. Jako červená nit se potáhne celým výletem blízkost zdejšího vojenského újezdu, která vymazala z mapy celkem 58 obcí v Doupovských horách. Jejich historii si můžeme připomenout v Lapidáriu zaniklých obcí u Kaple Panny Marie Pomocné na Vintířském vrchu. Ta je korunou celého výletu. Odměnou ale budou také krásné pahorky, které jsou vynikajícím materiálem i pro fotografy. Nezapomeňme na mobilní telefony a navigace. Neexistuje zde turistické značení. Nejvyšší bod výletu najdeme ve výšce 454 metrů nad mořem v blízkosti židovského hřbitova v Mašťově. Ten nejnižší bod bude mít hodnotu 321 metrů nad mořem a bude při přechodu řeky Liboc u Radonic. Celkové převýšení je 408 metrů. Esem pro všechny pak bude vyhlídka z Radechovských skal a zklidňující prostředí kolem stromového velikána Dubu U Radechova.

Vhodnost: Výlet je rozhodně celodenní. Není ale extrémně náročný. Zařazujeme ho podle náročnosti na čtvrtý stupeň z deseti. Nepříjemností je jen absence turistického značení a tedy částečná nutnost pohybovat se po silnicích.

Zastávky:

Mašťov, Zámek Mašťov (0,2 km) – Mašťov, Odpočivný kámen (0,3 km) – Radonice, Kostel svaté Markéty ve Vintířově (4,4 km) – Radonice, Památné stromy ve Vintířovském parku (6,3 km) – Radonice, Kaple Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu (7,5 km) – Radonice, Lapidárium zaniklých obcí Doupovských hor (7,6 km) – Mašťov, Radechovské skály (13,1 km) – Mašťov, Dub U Radechova (14,8 km) – Mašťov, Přírodní rezervace Sedlec (16,7 km) - Mašťov, Židovský hřbitov Mašťov (19,6 km) – Mašťov, Pohřební kaple Mladotů (20,4 km) – Mašťov, Kostel Nanebevzetí Panny Marie (20,5 km)

Padesát nejcennějších náhrobků ze židovského hřbitova v Mašťově bylo vyjmuto v 80. letech kvůli natáčení filmu Yentl režisérky Barbry Streisand

★★★ - Židovský hřbitov, Mašťov:

Patří k nejstarším v Česku; pochází údajně z 15. století. Odborníci ale tento údaj zpochybňují, protože první zmínky o židovském osídlení Mašťova jsou až po třicetileté válce. Svojí velikostí patří k největším českým židovským hřbitovům. Působil jako spádový, nejen pro potřeby židovské komunity v Mašťově, ale i v několika okolních obcích. Hřbitov byl vážně poničen nacisty za II. světové války. Dnes tu najdeme zhruba 170 náhrobků. Ty nejstarší jsou barokní a pocházejí z počátku 18. století. Původně byla součástí hřbitova i márnice, jejíž základy lze ještě na hřbitově spatřit. Do roku 2011 byl hřbitov zcela pokryt náletovými stromy, od této doby dochází k revitalizaci.

Poloha: 50.2670844N, 13.2734439E

Parkování: v Mašťově (0,5 km)

Autobusová zastávka: Mašťov, náměstí (1 km)

Železniční zastávka: Radonice u Kadaně (5,1 km)

GALERIE: MAŠŤOVSKÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV


Náhrobky židovského hřbitova v Širokých Třebčicích

★★★ - Židovský hřbitov Široké Třebčice, Veliká Ves:

Velmi netypický, ale poetický a malebný židovský hřbitov. Vyrostl na velké ploše 2200 metrů čtverečních. Značné rozměry hřbitova vyzvedávají rozdílnost jednotlivých částí; zatímco jedna část hřbitova leží v téměř starém sadu, druhá je součástí místní louky, a to všechno s poměrně výraznými výškovými rozdíly. Náhrobky se tu víc než kdekoliv jinde stávají součástí krajiny. Na hřbitově je zhruba 100 náhrobků, část je barokních a část je klasicistních. Hřbitov byl údajně založen už v 15. století.

Poloha: 50.2819497N, 13.3989278E

Parkování: v obci Široké Třebčice (cca 600 metrů)

Autobusová zastávka: Široké Třebčice (0,7 km)

Železniční zastávka: Vysoké Třebušice (3,3 km)

Na tomto místě stávalo v Širokých Třebčicích židovské ghetto

Rokokový kostel svatého Vojtěcha v Račeticích

★★ - Rokokový kostel svatého Vojtěcha, Račetice:

Jeden z nejmenších kostelů v České republice. Když se na něj podíváme, máme dojem, že stojíme před malou kaplí; z liturgického hlediska jde ale o filiální kostel. Byl vybudován v roce 1770 a stojí na zdejší návsi.

Poloha:50.3052444N, 13.3650506E

Parkování: v místě

Autobusová zastávka: Račetice (30 m)

Železniční zastávka: Pětipsy (2,6 km)


Račetický dub u evangelického kostela v Račeticích

 - Račetický dub, Račetice:

Zdejší významný strom narostl do výšky 24 metrů. V obvodu kmene má 312 centimetrů a tento Dub letní najdeme v těsné blízkosti evangelického kostela v Račeticích.

Poloha: 50.3060969N, 13.3656894E

Parkování: v místě

Autobusová zastávka: Račetice (80 m)

Železniční zastávka: Pětipsy (2,5 km)


Zámek ve Veliké Vsi

 - Zámek Veliká Ves, Veliká Ves:

Vznikl na místě bývalé tvrze. K přestavbě došlo v roce 1660 a postarali se o ní augustiniánští kanovníci, kteří vytvořili zámek pro letní pobyt opata. Po zrušení řádů Josefem II. se zámek stal hlavní nemovitostí mnoha průmyslových i šlechtických rodů. Důležitým majitelem byl Ignác Schreiter, který zajistil v roce 1811 přestavbu v novogotickém stylu. Posledním majitelem před II. světovou válkou byl Jaroslav Kos. Dědičce majetku se stavba po revoluci vrátila. Ta jí obratem prodala Druhé severočeské stavební společnosti.

Poloha:50.2695369N, 13.3733225E

Parkování: v místě

Autobusová zastávka: Veliká Ves (110 m)

Železniční zastávka: Vysoké Třebušice (3 km)

Výlet 2: Cestou mezi dvěma židovskými hřbitovy okolo nejmenšího rokokového kostela v Čechách (pěší)


Start: Mašťov, autobusová zastávka Mašťov, náměstí

Cíl: Mašťov, autobusová zastávka Mašťov, náměstí

Délka trasy: 25,6 km

Časová náročnost: 7 hodin 5 minut, bez prohlídky lokalit

Popis: Okolí Mašťova je téměř bohem zapomenutý kraj. Blízkost vojenského újezdu Hradiště způsobila, že se lokalita ocitla až na samém „konci světa“. Moc lidí sem nezavítá, což může být pro někoho velkou výhodou. Pozvolna vlnící se kopečky Doupovských hor, ale poskytují nádherné pohledy na krajinu severozápadních Čech. Bohužel zcela tady absentuje i turistické značení, musíte se tedy spolehnout na navigace v mobilních telefonech. Nejvyšším bodem výletu je okolí mašťovského židovského hřbitova, kde budete ve výšce 408 metrů nad mořem. Nejnižší bod na vás čeká naopak u židovského hřbitova v Širokých Třebčicích, kde budeme ve výšce 268 metrů nad mořem. Oba dva hřbitovy však společně s nejmenším rokokovým kostelem v Česku jsou největšími devizami pohodového výletu. Celkové převýšení je jen 203 metrů.

Vhodnost: Výlet není náročný, ale je poměrně dlouhý. Chápejte ho tedy jako celodenní výlet za krásného počasí příjemnou krajinou. I kvůli své delší trase je proto zařazen do třetího náročnostního stupně. Nezapomeňte na navigaci!

Zastávky:

Mašťov, Zámek Mašťov (0,2 km) – Mašťov, Odpočivný kámen (0,3 km) – Veliká Ves, Zámek Veliká Ves (6,9 km) – Veliká Ves, Židovský hřbitov v Širokých Třebčicích (10,3 km) – Račetice, Račetický dub (14,3 km) – Račetice, Kostel svatého Vojtěcha (14,4 km) – Mašťov, Židovský hřbitov Mašťov (24,4 km) – Mašťov, Pohřební kaple Mladotů (25,3 km) – Mašťov, Kostel Nanebevzetí Panny Marie (25,4 km)


1 zobrazení0 komentář