LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM


Zdejší krajina byla v roce 2014 zahrnuta do Hornické kulturní krajiny Háj – Kovářská – Mědník a později dokonce mezi památky na seznamu kulturního dědictví UNESCO; tady se hornická a důlní činnost provozovala už od 10. století


V Měděnci se v roce 1984 odehrál nejtragičtější poválečný požár Československa; při požáru ústavu sociální péče zemřelo 26 chovanek; událost inspirovala Filipa Renče k natočení filmu Requiem pro panenku


Loučná pod Klínovcem (německy Böhmisch Wiesenthal) je druhé nejmenší město v České republice. V roce 2018 v něm žilo 114 obyvatel. Město tvoří pár domů za hraniční říčkou Polavou oddělující Loučnou pod Klínovcem od mnohem většího německého města Oberwiesenthalu. To je velkým lyžařským a sportovním střediskem Krušných hor.

Umělci oživují svými díly lokalitu Königsmühle už od roku 2012

Loučná pod Klínovcem je také nejzápadnějším městem Ústeckého kraje a v katastru města najdeme i nejvyšší vrch kraje – horu Macechu s výškou 1113 metrů nad mořem. Vrch je však plochý a zcela zalesněný, nic odsud neuvidíme.


První písemná zmínka o obci Loučná pochází z roku 1431; podle ní se tehdejší perštejnské panství dělí mezi Aleše a Viléma ze Šumburku. Ne nadlouho, protože následné husitské války Loučnou vymazaly z mapy a obec je roku 1449 uváděna jako zpustlá.


Loučná pod Klínovcem byla šest století jenom Loučnou; v místním referendu si pak hrstka obyvatel vydobyla změnu názvu, a tak se obec jmenuje od 1. ledna 2004 Loučná pod Klínovcem. 10. října 2006 byl vrácen statut města, trochu nepochopitelně; není tu totiž lékař, policie, škola ani pošta. Sousední městys Kovářská (do roku 1948 Šmídeberk) je zhruba šestkrát lidnatější a může se chlubit tím, že v jeho katastru stávala jedna z nejstarších vysokých pecí v našich zemí. Lobkowiczové zde nechali v roce 1595 vystavět takzvanou dýmačku, ale o čtyři roky později zde už stála regulérní vysoká pec.

Bývalá vápenka v Kovářské

V roce 1872 sem byla přivedena železniční trať, a tak mohla vzniknout továrna, kterou bychom v srdci Krušných hor jen těžko hledali. Podnikatel Antonín Kalla dal v roce 1888 vzniknout jedné z největších středoevropských továren na výrobu rybích konzerv. Kromě toho firma produkovala z odpadních látek krém na boty, technický tuk a hnojivo. Od roku 1859 se v Kovářské vyráběly zápalky, jenže firma v roce 1903 paradoxně vyhořela, později ji pohltilo mnohem známější sušické SOLO, ale výroba tu brzy zanikla kvůli malému odbytu. Věhlasná byla i továrna rytíře Gustava z Klierů, která až do druhé světové války vyráběla samet i pro taková odbytiště jako Sýrie, Turecko a Egypt.


Nad obcí Kovářská byla 11. září 1944 svedena jedna z největších leteckých bitev na našem území. Tehdy se tu do sebe zakously bombardéry 8. letecké armády USA a stíhači Luftwaffe; k zemi šlo tehdy přes padesát strojů.


Nedaleký Měděnec patří k jedněm z nejhistoričtějších důlních míst v zemí. K důlní činnosti zde docházelo už v 10. století. Pohromou pro tehdejší město byla třicetiletá válka, kdy drtivou většinu lidí zabila morová rána a o zbytek se postaral zničující požár založený švédskými vojsky v roce 1640. Ve zdejším dole se rozvinula těžba znovu po roce 1948 a až téměř do konce tisíciletí se tu těžil magnetovec, ale také granáty a slída.

Koňská jáma je dalším důlním dílem, kterým je doslova provrtán vrch Mědník
Přírodní památka Sfingy

Na začátku ledna roku 2014 byla oblast vyhlášena Hornickou kulturní krajinou Háj – Kovářská – Mědník. Lokalita má rozlohu 11,5 čtverečních kilometrů a místo je vymezeno náhorní parovinou v nadmořské výšce od 800 do 900 metrů. Památková ochrana je vztažena na vrch Mědník se středověkými štolami, Důl Měděnec, starou vápenku s lomem, bývalou železárnu a uhelnu v Kovářské, ale součástí je i fara v Kovářské, kostel, kaple a měšťanské domy v Měděnci. Později se část z této lokality dostala dokonce na seznam světového dědictví UNESCO.


Zajímavou lokalitou pro mineralogy zůstávají svahy kolem osad Mítinka a Údolíčko, kde se dají dodnes najít acháty a jaspisy.


Znakem Loučné pod Klínovcem je svisle polcený štít. V jeho spodní šíři prochází zelený trávník. V pravém červeném poli stojí na trávníku vztyčený doprava situovaný stříbrný dvouocasý lev s červeným jazykem a zlatou zbrojí, držící v předních tlapách kus zářící stříbrné rudy. Levá polovina štítu je stříbrná, napříč je ale prostoupená červeným břevnem. Nad břevnem se nachází červená dvojitá lilie a pod břevnem jsou zkřížená hornická kladiva přirozené barvy. Po stranách štítu je zelený věnec a dva horničtí knapové k sobě obrácení. Pravý je bezvousý, levý s plnovousem v přírodních barvách. Oblečeni jsou v šatech německého stylu, s botami, opásáni hornickou kůží „flekem“ v přirozených barvách. Na hlavě mají stříbrné kápě lemované černou portou. Každý z nich drží jednou rukou roh štítu a druhou ruku mají v bok.


Dopravní dosažitelnost:

Auto: Loučnou pod Klínovcem prochází silnice 219. Vzdálenosti Loučné pod Klínovcem z českých měst: Praha (137 km), Ústí nad Labem (107 km), Karlovy Vary (33 km), Plzeň (114 km), Liberec (187 km).

Autobus: Autobusové spojení do Loučné pod Klínovcem je z Božího Daru a Vejprt.

Vlak: Železnice do Loučné pod Klínovcem nebyla nikdy přivedena.

Výstavba kaple je poděkování za záchranu života; šlechtic se ve špatném počasí ztratil při vyjížďce na koni a zachránil ho zdejší uhlíř

★★★★★ - Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, Měděnec (UNESCO):

Stavba na samém vrcholu kopce Mědníku. Stojí ve výšce 910 metrů nad mořem. Nechal ji v roce 1674 v barokním slohu postavit vévoda Julius František Sasko-Lauenburský. Podle legendy byl důvodem stavby fakt, že se šlechtic během lovu ztratil a zachránil ho zdejší uhlíř. Kaple měla být poděkováním za záchranu života.

Poloha: 50.4244092N, 13.1115481E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Měděnec (0,6 km)

Vlaková zastávka: Perštejn (7,4 km)Bývalá štola Marie Pomocné v hornické krajině na vrchu Mědník

★★★★ - Bývalá štola Marie Pomocné, Měděnec (UNESCO):

Šachta pochází z 16. století. Těžila se tu měď a stříbro, důlní činnost zde ustala v roce 1860. Za války pak sloužila jako protiletecký kryt pro zdejší obyvatele. Před tím však byla slavnou turistickou atrakcí.

Poloha: 50.4238403N, 13.1131631E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Měděnec (280 m)

Vlaková zastávka: Perštejn (7 km)Horská modlitebna Kaple Nejsvětějšího srdce Ježišova na vrchu Mědník a pod ní bývalá štola Země zaslíbená

★★★★ - Bývalá štola Země zaslíbená, Měděnec (UNESCO):

Najdete ji v těsné blízkosti kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Lze si ji po domluvě projít. Prohlédneme si tu zbytky ruční těžby, hornické zařízení a nářadí a také způsoby starého důlního osvětlení.

Poloha: 50.4235667N, 13.1108669E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Měděnec (450 m)

Vlaková zastávka: Perštejn (7,2 km)


GALERIE: VRCH MĚDNÍK


Krajina v Königsmühle našla pod uměleckými díly znovu svůj smysl

★★★★ - Přírodní rezervace Horská louka u Háje, Loučná pod Klínovcem:

Důvodem ochrany je jedna z posledních horských rašelinných luk v Krušných horách. Vhodné podmínky z ní dělají pokladnici rostlinných druhů. Najdeme tu nádherné ale silně ohrožené rostliny Tučnice obecná, Kropenáč vytrvalý, Běloprstka bělavá a kriticky ohroženou Zdrojovku hladkosemennou pravou. Území je také významnou ptačí rezervací.

Poloha: 50.4057925N, 13.0076733E

Parkoviště: na kraji komunikace (cca 200 m)

Autobusová zastávka: Loučná, Rozcestí (1,6 km)

Vlaková zastávka: Boč (11,7 km)


GALERIE: UMĚLECKÝ TÁBOR KÖNIGSMÜHLE


Nejstarší vápenka na území Česka - Kovářská

★★★★ - Bývalá vápenka Kovářská, Loučná pod Klínovcem (přidružená památka UNESCO):

Nejstarší dochovaná vápenka v Čechách. Severní pec vyrostla v roce 1851, jižní pak o pět let později. Třetí stavba byla postavena v údolí Černé vody ještě později, ta se ale nezachovala. Zpracovával se tu vápenec z lomu, který se nacházel přímo za vápenkou.

Poloha: 50.4253567N, 13.0247542E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Kovářská, Rozcestí Elektropřístroj (2,2 km)

Vlaková zastávka: Perštejn (11,2 km)


Interiér kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Mědníku

★★★ - Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Měděnec (UNESCO):

Horská modlitebna z lomového kamene. Na místě se objevila v roce 1937.

Poloha: 50.4236692N, 13.1109244E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Měděnec (0,5 km)

Vlaková zastávka: Perštejn (7,3 km)


Architektonicky zajímavý je kostel svatého Marka v Kovářské; v roce 1913 ho nechala jako vděk za uzdravení postavit jedna z místních obyvatelek

★★ - Kostel svatého Marka, Kovářská:

Architektonicky i historicky zajímavá budova. Nechala ji v roce 1913 postavit vděčná obyvatelka obce Kovářské jako vděk za svoje uzdravení, dodnes se zde konají bohoslužby.

Poloha: 50.4527692N, 13.0596686E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Kovářská, Dlouhá (0,5 km)

Vlaková zastávka: Perštejn (12,9 km)


Největším pokladem kostela svatého archanděla Michaela v Kovářské je plochý kazetový strop

★★ - Kostel svatého Michaela archanděla, Kovářská:

Stavba nahradila původní dřevěnou kapli. Zajímavostí kostela je plochý kazetový strop s obrazy slavných světců.

Poloha: 50.4399594N, 13.0546572E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Kovářská, Obecní úřad (150 m)

Vlaková zastávka: Perštejn (11,4 km)


Přírodní památka Sfingy

★★ - Přírodní památka Sfingy, Měděnec:

Ukázka mrazového zvětrávání. Skály vznikly během čtvrtohor z okaté ortoruly. Skalní útvary svým tvarem připomínají egyptskou sfingu. Už v 70. letech 19. století zde vyrostl stejnojmenný hotel, který v roce 1927 prošel rekonstrukcí. V době 2. světové války z něj bylo vytvořeno doléčovací a rehabilitační středisko příslušníků SS a vývařovna pro nedaleký tábor Hitlerjugend. Po roce 1945 hotel pustl a jeho konec zařídili odpalovacími náložemi vojáci v roce 1968.

Poloha: 50.4177942N, 13.1217478E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Měděnec (0,9 km)

Vlaková zastávka: Perštejn (6,9 km)


Pomník obětem požáru ústavu sociální péče na Měděnci

★★ - Pomník obětem požáru Ústavu sociální péče, Měděnec:

Pomníček připomíná události roku 1984. Tehdy při požáru objektu v noci z 1. na 2. prosince zemřelo 26 převážně ležících pacientek. Případ v 90. letech vstoupil do povědomí filmem Filipa Renče Requiem pro panenku. Za pomníkem je stále patrný pozemek, na kterém ústav stál. Nejsou na něm sice žádné zbytky budovy, ale leží ladem a nikdo se o něj nestará.

Poloha: 50.4235050N, 13.1192333E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Měděnec (260 m)

Vlaková zastávka: Perštejn (7 km)


Vila továrníka Antonína Kally v Kovářské prochází v současné době rekonstrukcí

★★ - Vila továrníka Antonína Kally v Kovářské, Kovářská:

Přímo v srdci Krušných Hor přišel Antonín Kalla na neuvěřitelný nápad, zřídit tu továrnu na zpracování mořských ryb. Psal se rok 1910 a protože ten nápad vydržel, tak si mohl přímo naproti továrně zřídit vilu. Ta prochází dnes rekonstrukcí a vrací se jí její původní lesk.

Poloha: 50.4325389N, 13.0451681E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Kovářská, Rozcestí Elektropřístroj (490 m)

Vlaková zastávka: Kovářská (0,8 km)


Rašeliniště smrti - Švédský hrob, tak se říká místu, kde se v Kovářské za třicetileté války utopil oddíl švédských vojáků

★★ - Švédský hrob – Rašeliniště smrti, Kovářská:

Pomník připomíná událost z třicetileté války. V březnu 1641 tudy táhl po prohrané bitvě u Přísečnice švédský oddíl směrem na hranici v Českých Hamrech. Vojáci byli navedeni místními lidmi do sněhem zavátého rašeliniště, kde se údajně utopilo 850 švédských vojáků. V roce 1924 byly při těžbě rašeliny nalezeny pozůstatky vojáků, koní a zbraní.

Poloha: 50.4302283N, 13.0288944E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Kovářská, Rozcestí Elektropřístroj (1,7 km)

Vlaková zastávka: Perštejn (12 km)


Železnorudný důl Měděnec byl uzavřen v roce 1992

 - Bývalý důl Měděnec, Měděnec:

Jedná se o poslední železnorudný důl v České republice. Zůstala činný až do roku 1992. Za tu dobu se z něj dostalo 2,7 milionů tun rubaniny. Z ní se odhadem získalo téměř milion tun železa. Kromě toho zdejší důl dával také stříbro a měď. Ještě po roce 1992 se tu šest let těžily granáty a muskovit. V roce 1998 došlo k úplnému a definitivnímu uzavření.

Poloha: 50.4268517N, 13.1049297E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Měděnec (1 km)

Vlaková zastávka: Perštejn (7,9 km)


Bývalá uhelna v obci Kovářská

 - Uhelna Kovářská, Kovářská:

Kovářská byla významným centrem, kde se v minulosti zpracovávala železná ruda, stříbro nebo olovo. Ve středu obce se proto dochovaly zbytky skladu dřevěného uhlí, v blízkosti pak stávala vysoká pec.

Poloha: 50.4354617N, 13.0525567E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Kovářská, Rozcestí Elektropřístroj (230 m)

Vlaková zastávka: Perštejn (10,8 km)Výlet 1: Hornické památky Mědníku na seznamu UNESCO, bývalá obec Königsmühle a zajímavosti Kovářské (horské kolo)


Start: Měděnec, Turistický rozcestník Měděnec - kostel

Cíl: Měděnec, Turistický rozcestník Měděnec - kostel

Délka trasy: 35,9 km

Časová náročnost: 2:50 hodin, bez prohlídky lokalit

Popis: Hornické památky na vrchu Mědníku se dostaly zatím jako poslední na seznam kulturních památek organizace UNESCO. Zdejší hornická krajina je protkaná množstvím štol a šachet a my si jí společně projedeme na horském kole. Nezůstane ale jen u těchto památek – bývalá obec Königsmühle je dnes uměleckým táborem a splynutí polorozbořených domů s přírodou a moderním uměním vás doslova okouzlí; pak na nás čeká turistické středisko Kovářská, které je známé nejen muzeem o letecké bitvě nad Krušnohořím, ale i dalšími hornickými památkami. Nejvyšší bod výletu je těsně pod hranicí tisícovky, do výšky 982 metrů nad mořem se dostaneme nedaleko kopce Vysoká Seč; oproti tomu nejnižší bod 737 metrů nad mořem je v blízkosti přehradní nádrže Přísečnice. Celkové převýšení je 574 metrů.

Vhodnost: Výlet nám dá přesně tak akorát do těla. Větší část je vedena po zpevněných komunikacích, část je vedena po polních a neznačených cestách, tady je nebezpečí zabloudění. Použijte proto GPS. Výlet je zařazen na prostředním pátém stupni náročnosti.

Zastávky:

Měděnec, Pomník obětem požáru Ústavu sociální péče (0,3 km) – Měděnec, Přírodní památka Sfingy (1,5 km) – Měděnec, Bývalý důl Měděnec (3,3 km) – Měděnec, Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (UNESCO) (3,9 km) – Měděnec, Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (UNESCO) (4 km) – Měděnec, Bývalá štola Země zaslíbená (UNESCO) (4,1 km) – Měděnec, Bývalá štola Marie Pomocné (UNESCO) (4,2 km) – Loučná pod Klínovcem, Přírodní rezervace Horská louka u Háje a bývalá osada Königsmühle (13,7 km) – Loučná pod Klínovcem, Bývalá vápenka Kovářská (přidružená památka UNESCO) (16,9 km) – Kovářská, Švédský hrob – Rašeliniště smrti (19,1 km) – Kovářská, Vila továrníka Antonína Kally (20,3 km) – Kovářská, Bývalá Uhelna (21 km) – Kovářská, Kostel svatého Michaela Archanděla (21,7 km) – Kovářská, Kostel svatého Marka (23,2 km)


2 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše