JAVORNÍK


Javorník a hlavně místní zámek Jánský Vrch byl centrem vlivu polských vratislavských arcibiskupů na severní Jesenicko, který trval několik dlouhých století

Celá oblast je prodchnuta mnoha lomy; zdejší těžba a zpracování kamene živilo kraj dlouhá léta; pálilo se tu i vápno a místní vápenky jsou toho nejlepším důkazem


Javorník (německy Jauernig) je nejsevernějším slezským městem na území našeho státu. Dnes zde žije 2 800 obyvatel, což ale není ani polovina oproti šesti tisícům obyvatel, kteří tu našli domov kolem roku 1880.

Na skalním útvaru Vysoký Kámen

V té době patřil Javorník k největším slezským městům. Je paradoxní, že i když si vratislavští biskupové z místního zámku později udělali své letní sídlo, tak se zpočátku oblast rozvíjela bez jejich vlivu. Jasnou převahu v působení na Javornicko získávají až v roce 1376. V následujících stoletích je naopak vliv vratislavských biskupů cítit z každého města a obce této oblasti.

K druhému paradoxu dochází v roce 1742, kdy se díky politickým změnám stává Javorník hraničním městem. Zatímco jiná města na hranicích upadají, Javorník vzkvétá. Přesouvá se tam sídlo zemské vlády biskupského Nisského knížectví.

Od roku 1757 tu skoro čtyřicet let, jen s malou přestávkou, pobývá vratislavský biskup hrabě Filip Gotthard Schaffgotsch. Ten se rozhodne místní hrad přeměnit na barokní zámek, který se stane letním sídlem vratislavských biskupů a arcibiskupů až do poloviny 20. století.

Lánský vrch s obří židlí a stolem

Význam města vzroste natolik, že na přelomu 18. a 19. století byl Javorník nejvýznamnějším městem oblasti; město v té době žilo hlavně z výroby hrubého vlněného sukna, na rozdíl od jiných měst, kde stále probíhala těžba a opracování kamene.

Zlatá éra Javorníku končí v roce 1825 a způsobil ji velký požár, který zničil celé město, radnici a dokonce i kostel. Jediné co přežilo byl zámek, který je na kopci nad městem.

Zdejší lokalita byla připojena k německé Říši ještě před Mnichovem, a to pučem freikorpsů k Říši.

Po válce bylo Javornicko velmi zbídačené, neexistoval tu průmysl, byla tu jen výroba kovového nábytku a plyšových hraček.

Pracovní stůl biskupské rezidence na zámku Jánský vrch v Javorníku

Zámek Jánský Vrch byl celou dobu v majetku vratislavského arcibiskupství, a i když byl znárodněn už v roce 1948, neshody mezi českou a polskou církví vedly k tomu, že dohoda o narovnání byla dlouhá léta v přípravách. Podařilo se jí sepsat a ztvrdit podpisy až v roce 1984. Dnes je místní zámek Jánský vrch národní kulturní památkou a patří k nejzajímavějším místům, které Javornicko nabízí.

Stejně turisticky přitažlivým místem je i Račí údolí, za jehož centrem – Tančírnou – znovu stála aktivita polských arcibiskupů.

Geograficky naprostá výspa České republiky je Bílá Voda; obec která je ze třech stran obehnána Polskem. Situace využil i bývalý režim, který do Bílé Vody nechal internovat ženské řeholnice a nechal tu zřídit protialkoholickou léčebnu, která se dnes věnuje i léčbám drogové závislosti. Od roku 2001 se v Bílé Vodě vyrábějí hostie. Ročně se jich vyrobí přes 20 milionů kusů; doplňkovou výrobou jsou pak lázeňské oplatky.

Znakem města Javorník je červený štít se vztyčeným stříbrným hrotem střely, který je převýšený stříbrnou hvězdou.

Piaristický klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bílé Vodě

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Javorník leží na hlavní silnici číslo 60. Kromě té je do města dovedena ještě silnice 457. Vzdálenosti Javorníka z českých měst: Praha (232 km), Olomouc (133 km), Ostrava (141 km), Zlín (200 km), Brno (208 km), Pardubice (143 km).

Autobus: Autobusové spojení do Javorníku je z Jeseníku, Žulové, Bílé Vody a Uhelné. Vlak: Železniční trať přivádí do Javorníku vlaky z Lipové – lázní, Jeseníku a Šumperku.

Národní kulturní památka Biskupský zámek Jánský vrch v Javorníku

★★★★★ - Národní kulturní památka Zámek Jánský Vrch, Javorník:

Zdaleka viditelná dominanta města sloužila jako letní sídlo vratislavských biskupů. Ti ji převedli na stát v 60. letech 20. století a kompletně zestátněn byl až v roce 1984. V interiérech zámku najdeme největší sbírku dýmek ve střední Evropě.

Poloha: 50.3897106N, 17.0000339E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Javorník (150 m)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (1,4 km)


GALERIE: ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH V JAVORNÍK


Tančírna v secesním hávu, jak ji najdete v Račím údolí

★★★★ - Tančírna v Račím údolí, Javorník:

Říká se jí také Georgshalle na počest vratislavského biskupa Georga von Kopp, který se o její výstavbu na začátku 20. století zasloužil. Secesní restaurace s tanečním sálem a penzionem patřila k oblíbeným výletním místům Javornických. V době jejího vzniku jste v nejbližším okolí našli dalších pět výčepů, jednu pekárnu a parní pilu. Na konci 20. století se nacházela v zoufalém stavu, rekonstrukce v roce 2015 jí vrátila zpět do života.

Poloha: 50.3686364N, 16.9963606E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Javorník, Račí údolí, rozcestí (2 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (4,1 km)


GALERIE: SECESNÍ BUDOVA TANČÍRNY


Zeleň Přírodní památky Račí údolí

★★★★ - Přírodní rezervace Račí údolí, Javorník:

Úzké údolí s četnými skalními výchozy. Lesní porost na strmých svazích má charakter bukového a dubového pralesa s příměsí borovice a lipové javořiny. Jedno z nejtajemnějších míst Rychlebských hor. Ve středověku právě přes Račí údolí vedla Solná stezka, která spojovala Hradec Králové, Kladsko a Nysu. A pochopitelně jménu Račího údolí dělají čest Raci říční, kteří se do studené říčky v poměrně hojném počtu vrátili.

Poloha: 50.3664486N, 16.9921392E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Javorník, Račí údolí, rozcestí (1,7 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (3,6 km)


Kaple svatého Antonína s vyobrazením světce a s pramenem zázračné vody

★★★ - Poutní místo kaple svatého Antonína a zázračná studánka, Javorník:

Léčivá studánka, která lákala poutníky zdaleka. Podle pověsti je voda ze studánky léčivá, i proto zde vyrostla kaple věnovaná svatému Antonínovi. Každopádně se jedná o malebné lesní místo.

Poloha: 50.3754619N, 16.9886103E

Parkoviště: v Račím údolí (1,4 km)

Autobusová zastávka: Javorník (2,3 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (3,4 km)


Vrchní Čertova kazatelna nabízí stále výhled na celé Račí údolí

★★★ - Čertovy kazatelny, Javorník:

Jedná se o dva rulové výstupy z kamenitého podloží. Bylo na nich zbudováno zábradlí a vyhlídkové plošiny. Vrchní z kazatelen umožňuje stále nerušený výhled do kraje, spodní už postupně zarůstá.

Poloha: 50.3687492N, 16.9927019E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Javorník, Račí údolí, rozcestí (2,3 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (4,4 km)


Zřícenina hradu Rychleby

★★ - Zřícenina hradu Rychleby, Javorník:

Hrad stával na vysokém ostrohu nad Račím údolím. Za jeho vznikem stáli vratislavští biskupové ve 13. století, písemné zmínky o jeho založení či vlastnictví se vůbec nedochovaly. Jisté je, že hrad zanikl už v první polovině 15. století. Z dnešních pozůstatků se dá vyčíst, že měl věž bergfritového typu. Na místě jsou patrné i další základy zdí a obytných budov.

Poloha: 50.3638025N, 16.9820242E

Parkoviště: v Račím údolí (1,7 km)

Autobusová zastávka: Javorník (4,5 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (5,5 km)


GALERIE: ZŘÍCENINA HRADU RYCHLEBY

Výlet 1: Po stopách vratislavských biskupů od Račího údolí až k zámku Jánský Vrch (pěší)


Start: Javorník, turistický rozcestník Javorník - náměstí

Cíl: Javorník, turistický rozcestník Javorník - náměstí

Délka trasy: 10 km

Časová náročnost: 3 hodin 30 minut, bez prohlídky lokalit

Popis: Na oblast Javornicka měli obrovský vliv vratislavští biskupové, kteří konec konců hlavní památku oblasti – zámek Jánský Vrch - založili a používali až do 60. let 20. století jako letní sídlo. Ale za činností vratislavských biskupů je víc místních zajímavostí, a ty jsou v zájmovém centru tohoto výletu. Při jeho překonávání budeme muset zdolat 251 metrů. Nejnižší bod je na programu na kraji města Javorník ve výšce 289 metrů a nejvyšší kóta s hodnotou 493 metrů nad mořem je kousek za zříceninou hradu Rychleby.

Vhodnost: Výlet je nádherný, nenáročný a vhodný pro všechny. Patří mu druhá kategorie ve škále náročnosti.


Zastávky:

Javorník, Tančírna v Račím Údolí (3,1 km) – Javorník, Přírodní rezervace Račí údolí (3,2 km) – Javorník, Zřícenina hradu Rychleby – Reichenštejn (4,9 km) – Javorník, Čertovy kazatelny (6,3 km) – Javorník, Kaple svatého Antonína a zázračná léčivá studánka (7,2 km) – Javorník, Biskupský zámek Jánský vrch (9,6 km)

Rozhledna Borůvková hora

★★★★ - Rozhledna Borůvková hora, Javorník:

25 metrů vysoká rozhledna ležící v podstatě na hraniční čáře je čtvrtou rozhlednou na tomto místě. První se tu objevila v roce 1870, a protože všechny byly dřevěné, v horském prostředí vydržely maximálně 15 let. Tato rozhledna byla podle návrhu Lubomíra Řezníčka postavena v roce 2006. Z výšky se otevírá výhled nejen na Jeseníky a Králický Sněžník, ale i na nedaleká polská jezera – Otmuchowskie, Nyskie, Paczkowskie a Topola.

Poloha: 50.3906431N, 16.9026828E

Parkoviště: na kraji obce Travná (3,1 km)

Autobusová zastávka: Javorník, Travná, konečná (4 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (10,4 km)

Pohled z rozhledny Borůvková hora
Pohled na Rychlebské hory z ochozu rozhledny na Borůvkové hoře

Nádherný výhled na kopečky Rychlebských hor z vyhlídky Vysoký Kámen

★★★★ - Vysoký Kámen, Javorník:

Skupina mrazových srubů nacházející se ve výšce 691 metrů nad mořem. Zdejší kamenné schody byly vytesány před druhou světovou válkou. Z lokality je výhled hlavně na polskou stranu.

Poloha: 50.4058300N, 16.9317247E

Parkoviště: u turistického rozcestníku Horní Hoštice – okraj (2,2 km)

Autobusová zastávka: Javorník, Horní Hošice, rozcestí (4,5 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (9,4 km)


GALERIE: VÝHLEDY Z VYSOKÉHO KAMENE


Detail umělecky velmi hodnotně vytvořené křížové cesty v Travné

★★★ - Poutní místo Křížová cesta Travná, Javorník:

Čtrnáct novogotických zastavení křížové cesty pochází z roku 1894. Poutní místo tu vzniklo ale v roce 1851, kdy vedle místní kaple vyrazil na povrch pramen vody. V roce 1889 tu vznikla grotta, o pět let později i křížová cesta. Celé lokalitě dominuje poutní kaple Panny Marie La Salette. Pouť se koná tradičně kolem 19. září.

Poloha: 50.3768467N, 16.9286456E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Javorník, Travná, konečná (0,8 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (9,7 km)

GALERIE: POUTNÍ MÍSTO TRAVNÁ

Výlet 2: Nejsevernější částí Rychlebských hor s výstupem na rozhlednu Borůvková hora (pěší)


Start: Travná, turistický rozcestník Travná - bus

Cíl: Travná, turistický rozcestník Travná - bus

Délka trasy: 17,6 km

Časová náročnost: 6:15 hodin, bez prohlídky lokalit

Popis: Výlet prochází nejsevernější částí Rychlebských hor. 757 metrů – to je celkové převýšení. Nejvyšším bodem je Borůvková hora s 899 metry nad mořem, nejnižší bod pak najdeme u Bodu záchrany JE 013, který je ve výšce 441 metrů.

Vhodnost: Výlet je rozhodně celodenní. Je poměrně dlouhý, ale náročností se řadí k mírně nadprůměrným; zařazen je na sedmém stupni z deseti.


Zastávky:

Javorník, Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Travné (0,1 km) - Javorník, Kaple Marie Salletské, pramen Saletta a křížová cesta (0,8 km) – Javorník, Rozhledna Borůvková hora (4 km) – Javorník, Skalní útvar Vysoký kámen (7,1 km)

Piaristický klášter a poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bílé Vodě

★★★ - Klášter piaristů, Bílá Voda:

Klášter se staví v letech 1724-33, hlavním důvodem tehdejší výstavby byl nedostatek škol ve zdejším regionu. Při klášteru vznikají tedy všechny stupně školství od triviální školy až po gymnázium, a to včetně hudebního semináře pro nadané děti. V 19. století začíná výuka váznout a církevní školství zaniká v roce 1872, kdy je převedeno na stát. V roce 1950 jsou do Bílé Vody násilně převezeny řeholnice ze všech zrušených konventů z celé Československé republiky. Postupně tu vzniká místo pro staré a nemocné řádové sestry. Po revoluci nemůže prostor kláštera najít nové uplatnění.

Poloha: 50.4421511N, 16.9188956E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Bílá Voda, restaurace (100 m)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (9,2 km)


★★★ - Poutní kostel Navštívení Panny Marie, Bílá Voda:

Klášterní kostel je věhlasný svoji malířskou výzdobou. Podíleli se na ní Jan František Klein, František Bartsch a Felix Ivo Leicher. Na hlavním oltáři najdeme obraz Ignáce Raaba. Původně tu stál kostel od začátku 17. století, do dnešní podoby byl přestavěn v letech 1755-67 podle návrhu Felixe Hammerschmieda. Zajímavostí je, že místní zákristie už ležela na pruské straně hranice, od té doby se říkalo, že kostel je tak velký, že se do jednoho státu nevešel. Předmětem zbožňování je pozdněgotická socha madony s Ježíškem, která pochází z dílny krakovského mistra Víta Stvoše. Dnes tu však najdeme už jen její kopii. Poutě se konají na svátek Navštívení Panny Marie – tedy 2. července.

Poloha: 50.4418997N, 16.9198439E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Bílá Voda, restaurace (130 m)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (9,1 km)


Obraz a sdělení na jedné ze zastávek Sudetské křížové cesty v Bílé Vodě

★★★ - Sudetská křížová cesta, Bílá Voda:

Netradiční křížová cesta upozorňuje na vztah člověka a přírody. Má čtrnáct zastavení a začíná za vsí Bílá Voda a končí u Hauerovy kaple. Na jednotlivých zastaveních, která mají podobu dřevěných sloupů se zapuštěnými keramickými obrazy, nenajdeme obrazy ze života Ježíše Krista, ale odkaz jeho myšlenek přetavený do dnešní doby.

Poloha: 50.4380078N, 16.8919597E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Bílá Voda, léčebna (320 m)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (11,6 km)


Vnitřní vybavení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Travné

★★ - Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Travné, Javorník:

Kostel postavený v letech 1878-82 v neorománském stylu. Vznikl podle projektu vídeňského architekta Friedricha von Schmidta. Zajímavý je zdejší hlavní mramorový gotický oltář.

Poloha: 50.3748067N, 16.9346189E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Javorník, Travná, konečná (150 m)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (9 km)


Jezevčice Aki hlídá vápenku v Javorníku

★★ - Vápenná pec, Javorník:

Skvěle zrestaurovaná technická památka. Na tomto místě byla postavena roku 1833 a sloužila k pálení vápna z vápence, který se těžil přímo pod ní. Její provoz byl ukončen v roce 1900.

Poloha: 50.3804717N, 16.9742136E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Javorník, hájovna (250 m)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (3,5 km)

Výlet 3: Nejsevernějším výběžkem celé Moravy (horská kola)


Start: Javorník, turistický rozcestník Javorník - náměstí

Cíl: Javorník, turistický rozcestník Javorník - náměstí

Délka trasy: 32,7 km

Časová náročnost: 2 hodiny 55 minut, bez prohlídky lokalit

Popis: Výlet střídá dvě rozdílné geomorfologické skupiny, a to Rychlebské hory a svažování do úrodných polských nížin. První část výletu je rovinatá, pak se zvedne dlouhé, ale stálé stoupání až na samotný vrchol celé trati. Ten najdeme ve výšce 737 metrů nad mořem u turistického rozcestníku Pod Bílou skálou. Nejnižším bodem je místo za piaristickým klášterem v Bílé Vodě s výškou 296 metrů. Celkové převýšení je 645 metrů.

Vhodnost: Výlet je středně náročným počinem v krásném kraji Rychlebských hor. Jedná se o poměrně odlehlá a opuštěná místa, proto prosím věnujte pozornost Bodům záchrany, které jsou po cestě. Výlet je zařazen na šestém náročnostním stupni.

Zastávky:

Javorník, Vápenná pec (2,4 km) – Bílá Voda, Šafářova skála (14,9 km) – Bílá Voda, Sudetská křížová cesta (21 km) – Bílá Voda, Klášter piaristů (23,4 km) – Bílá Voda, Kostel Navštívení Panny Marie (23,5 km)


5 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše